תקנים לחדר נקי

לאחר שיש בידנו את מיקום ושטח החדר הנקי נגדיר את רמת הנקיון הנדרשת, הלחות והטמפרטורה , כמו כן נגדיר את דרישות התאורה.

התקנים הדרושים ( קריטריונים) בודקים שממוצע ריכוז החלקיקים בכל נקודה בחדר לא תעלה על המותר.

תקנים לחדר נקי

רמת הניקיון נקבעת לפי המוצר, כאשר התקנים המובילים לפיהם יוקם החדר , וגם על פי תקנים אלה תוכל האסקיטק לתכנן את הפרויקט הם:

התקנים לחדר נקי ISO תקנים לבדיקות:

• ISO 14644-1: Classification of air cleanliness
• ISO 14644-2: Specifications for testing and monitoring to prove
continued compliance with ISO 14644-1
• ISO 14644-3: Test Methods
• ISO 14644-4: Design, Construction, and Start-up
• ISO 14644-5: Operations
• ISO 14644-6: Vocabulary
• ISO 14644-7: Separative devices (clean air hoods, glove boxes,
isolators and minienvironments
• ISO 14644-8: Classification of airborne molecular contamination
• ISO 14644-9: Classification of surface particle cleanliness

• ISO 14644-1: Classification of air cleanliness
• ISO 14644-2: Specifications for testing and monitoring to prove
continued compliance with ISO 14644-1
• ISO 14644-3: Test Methods
• ISO 14644-4: Design, Construction, and Start-up
• ISO 14644-5: Operations
• ISO 14644-6: Vocabulary
• ISO 14644-7: Separative devices (clean air hoods, glove boxes,
isolators and minienvironments
• ISO 14644-8: Classification of airborne molecular contamination
• ISO 14644-9: Classification of surface particle cleanliness

חדרים נקיים

מאמרים נוספים בתחום

מהו חדר נקי?

מהו חדר נקי?

חדר נקי הוא סביבה מבוקרת בה נשמרת רמת ניקיון גבוהה במיוחד, נמוכה משמעותית מרמות הזיהום הנמצאות בסביבה חיצונית רגילה. חדרים נקיים משמשים בתעשיות רבות בהן

קראו עוד »
חדרים נקיים

חדר נקי בתעשיית הרפואית

חדרים נקיים הם סביבות מבוקרות במיוחד שבהן נשמרים רמות נמוכות מאוד של מזהמים, כמו אבק, חיידקים וחלקיקים כימיים. בתעשיית הרפואית, חדרים נקיים הם קריטיים לייצור

קראו עוד »