תקנים לחדר נקי

לאחר שיש בידנו את מיקום ושטח החדר הנקי נגדיר את רמת הנקיון הנדרשת, הלחות והטמפרטורה , כמו כן נגדיר את דרישות התאורה.

התקנים הדרושים ( קריטריונים) בודקים שממוצע ריכוז החלקיקים בכל נקודה בחדר לא תעלה על המותר.

תקנים לחדר נקי

רמת הניקיון נקבעת לפי המוצר, כאשר התקנים המובילים לפיהם יוקם החדר , וגם על פי תקנים אלה תוכל האסקיטק לתכנן את הפרויקט הם:

התקנים לחדר נקי ISO תקנים לבדיקות:

• ISO 14644-1: Classification of air cleanliness
• ISO 14644-2: Specifications for testing and monitoring to prove
continued compliance with ISO 14644-1
• ISO 14644-3: Test Methods
• ISO 14644-4: Design, Construction, and Start-up
• ISO 14644-5: Operations
• ISO 14644-6: Vocabulary
• ISO 14644-7: Separative devices (clean air hoods, glove boxes,
isolators and minienvironments
• ISO 14644-8: Classification of airborne molecular contamination
• ISO 14644-9: Classification of surface particle cleanliness

• ISO 14644-1: Classification of air cleanliness
• ISO 14644-2: Specifications for testing and monitoring to prove
continued compliance with ISO 14644-1
• ISO 14644-3: Test Methods
• ISO 14644-4: Design, Construction, and Start-up
• ISO 14644-5: Operations
• ISO 14644-6: Vocabulary
• ISO 14644-7: Separative devices (clean air hoods, glove boxes,
isolators and minienvironments
• ISO 14644-8: Classification of airborne molecular contamination
• ISO 14644-9: Classification of surface particle cleanliness

חדרים נקיים

מאמרים נוספים בתחום

חדרים נקיים

חשיבות הסטריליזציה בחדרים נקיים

הקידמה וההתפתחות הטכנולוגית בשנים האחרונות הגבירה את הצורך ביצירת חללים סטריליים במקומות כמו בתי חולים, חברות הייטק, מפעלי תעשייה, מפעלי ביוטכנולוגיה, במוסדות ביטחוניים ועוד.החללים הסטריליים

קראו עוד »